Elke maand gratis nieuwsbrief:

Ach Nederland wat was je mooi

Vorige week spraken vele makers in de culturele sector zich uit tegen het subsidiebeleid. Meer en meer bepalen die financiële geldstromen richting en toon van culturele producties. De hoepeltjes waar je doorheen moet springen om je werk gefinancierd te krijgen worden alsmaar kleiner, omdat de overheid steeds strakker stuurt op wat ze wel en niet wil zien. De diversiteit wordt alsmaar kleiner. Heel zorgwekkend. Voor mij was het jaren terug al reden om niet te werken met subsidies.

Gisteren merkte Lenny Kuhr dat de vrijheid op het podium ook in het geding is. Een groep Nederlanders vindt het nodig om alles en iedereen Joods te verhinderen op te treden. Het gebeurde mij eerder ook toen ik het verzoek kreeg om een aantal voorstellingen te verplaatsen. Dat is geen politiek activisme, maar antisemitisme.

Dat het Lenny Kuhr overkomt is dubbel zuur. Zij zingt uitsluitend vredelievende liederen. Ze speelde in corona-tijd eindeloos gratis voor bejaardentehuizen en zorgcentra. Nu wordt ze terrorist genoemd en worden haar kinderen en kleinkinderen bedreigd.

Dat burgemeesters er rustig op reageren ergert me. Zij zijn voorzitter van de veiligheidsdriehoek. Als iemand pal voor mijn veiligheid zou moeten staan, dan is het de burgemeester.

De Minister van Justitie zei gisteren dat het “In Nederland niet voor zou mogen komen.” Als iemand op een plek zit waar ze het kan voorkomen, dan is zij het.

Ook Frans Timmermans stond gisteren (en vanochtend) vooraan om te reageren. Hij was geschokt. Met oog op de antisemitische bijeenkomsten die zijn partijleden organiseren vind ik hem de laatste die op dit vlak iets zou moeten roepen. Hij kan laten zien hoe je antisemitisme bestrijdt. Hij kan een voorbeeld stellen voor al die weifelende burgemeesters. Gewoon in zijn eigen partij. Maar dat gebeurt niet, want Timmermans is van de holle woorden. Hij is onderdeel van het probleem.

Ik ben niet vrolijk gestemd. De trend in de samenleving is niet gericht op gelijkwaardigheid. Brullers en de schreeuwers zitten aan de knoppen. Er wordt slechts geluisterd naar mensen die dreigen met geweld en die lak hebben aan normen, waarden en de wet.

Ach Nederland, wat was je ooit mooi.

Deel dit: