Elke maand gratis nieuwsbrief:

Privacystatement

Ik ben geboren in een land dat niet meer bestaat en dat ik ontvlucht ben omdat er van privacy geen sprake was. Er is me dus veel aan gelegen voor te doen hoe het ook kan en in dit privacystatement staat omschreven hoe ik met uw gegevens omga.

Doel van de gegevensverwerking 

Ik handel in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens die ik opsla tijdens het kopen van kaartjes zijn uitsluitend bedoeld voor communicatie omtrent die transactie en het eventueel verschuiven van de speeldatum (in het kader van lockdowns of om welke reden dan ook). 

Gegevens die ik opsla wanneer u zich aanmeldt voor mijn nieuwsbrief zijn uitsluitend bedoeld voor het bezorgen van die nieuwsbrief. 

Op geen enkele manier bewaar ik een relatie tussen die beide transacties. 

Soort gegevens 

Als u online kaarten voor een voorstelling bij me bestelt, dan is het noodzakelijk dat ik een aantal persoonsgegeven verwerk. Dat doe ik uitsluitend met het oog op de voorstelling waar u kaartjes voor koopt en ten behoeve van die transactie. Via het door u verstrekte e-mailadres ontvangt u een bevestiging van de aankoop van uw kaartjes en één of twee service-meldingen in aanloop naar de voorstelling die u gaat bezoeken (informatie over het theater, parkeren, eventuele maatregelen, etc). 

Inzake het bestellen van kaartjes verwerk ik de besteldatum en besteltijd, uw naam en e-mailadres en optioneel een telefoonnummer. Deze gegevens verwijder ik op het moment dat de voorstelling gespeeld is. 

U meldt zich niet automatisch aan voor een nieuwsbrief. Als u mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, dan dient u zich daar actief voor aan te melden op mijn website. 

Doel van gegevensverwerking 

De gegevens die ik rond het kopen van kaartjes verzamel worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over de voorstelling waar u kaartjes voor heeft gekocht. Dit betreft de bevestiging van de aankoop van de kaartjes, de status van de betaling, het moment van spelen en eventuele wijzigingen daarop. 

Klant- of bezoekersprofielen 

Op geen enkele manier ben ik in staat een klant- of bezoekersprofiel van u op te bouwen of informatie van diverse bronnen te combineren tot een klant- of bezoekersprofiel. Ik vind dat ook niet belangrijk. Ik ben erg in u geïnteresseerd, maar hoor dan graag na een voorstelling wat u ervan vindt. 

Nieuwsbrief 

Indien u mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, dan zult u dat actief aan moeten geven of u daarvoor op mijn website voor moeten abonneren. Ik sla geen informatie op over de relatie tussen een bestelling en de aanmelding voor een nieuwsbrief. 

Website & Cookies 

Op de website gebruik ik minimaal functionele – en analytische cookies ten behoeve van de werking van de website en het bestelproces. Daarnaast tel ik het aantal bezoekers en hoelang jullie op mijn website blijven. 

Ik plaats geen tracking-cookies of vergelijkbare technieken om u over internet te volgen. Ook derde partijen waar ik mee samenwerk (ten behoeve van de afwikkeling van de betaling bijvoorbeeld) plaatsen geen tracking-cookies. Ik leg geen relatie met uw gedrag op mijn website of ergens op social media. 

Verwerkers

Met de partijen waarmee ik samenwerk heb ik verwerkingsovereenkomsten gesloten. Dat gaat om: 

  • Mollie: voor het verwerken van betaalverkeer bij het kopen van kaartjes. 
  • Campayn.com: voor het verzenden van een nieuwsbrief aan mensen die zich hier actief voor hebben aangemeld. 

Beveiliging en derden
Ik deel geen gegevens met derden, uitzondering van in het vorige punt genoemde verwerkers. 

Conform de eisen in de AVG heb ik technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover ik beschik te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Kan ik me afmelden voor de cookies?
Wil u liever geen gebruik maken van cookies, dan kunt u die uitzetten via uw internetbrowser.

Bewaartermijn
Gegevens die nodig zijn zullen worden bewaard tot maximaal drie maanden na het spelen van de voorstelling waarvoor u kaartjes heeft gekocht. 

Indien u zich heeft ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, dan bewaar ik uw gegevens totdat u zich uitschrijft. 


Wijzigingen

Ik kan van tijd tot tijd aanpassingen doen op dit privacystatement. Indien dit het geval is, dan meld ik dat op mijn website. 

Vragen? 

Stuur mij een e-mail 

Deel dit: